Vypracované okruhy magisterského programu Otevřená informatika

1) Standardní grafové úlohy s polynomiální složitostí řešení. Kombinatorické a číselně teoretické algoritmy, izomorfizmus, prvočíselnost. Vyhledávací stromy a jejich využití. Vyhledávání v textu založené na konečných automatech. A4M33PAL
PAL Pokročilá algoritmizace

2) Třídy složitosti úloh/jazyků a to jak vzhledem k časové složitosti jejich řešení, tak i paměťové složitosti včetně nerozhodnutelných úloh/jazyků. B4M01TAL
TAL Teorie algoritmů

3) Problémy kombinatorické optimalizace zahrnující popis aplikací, formalizaci problému, rozbor složitosti a řešící algoritmy. B4M35KO
KO Kombinatorická optimalizace

Vypracované okruhy oboru Umělá inteligence

1) Modely naučitelnosti: PAC a online. Naučitelnost konjunkcí a disjunkcí. Bayesovské sítě. Posilované učení. B4M36SMU
SMU Symbolické strojové učení

2) Rezoluce v logice 1. řádu, automatické dokazovače. Principy metod strojového dokazování v booleovských doménách a v predikátové logice. Hledání modelů v obecných doménách. B4M36LUP
LUP Logické uvažování a programování

3) Minimalizace empirického rizika. Odhad maximální věrohodnosti, EM algoritmus. Hluboké sítě a jejich učení. Standardní a hluboké neuronové sítě a jejich učení. BE4M33SSU
SSU Statistické strojové učení

4) Doménově nezávislé plánování. Vlastnosti, heuristiky a algoritmy. B4M36PUI
PUI Plánování pro umělou inteligenci

5) Autonomní agenti a multiagentní systémy. Nekooperativní teorie her. B4M36MAS
MAS Multiagentní systémy

6) Rozhodování, plánování, a koordinace autonomních systémů s jedním nebo více roboty. B4M36UIR
UIR Umělá inteligence v robotice

One response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *